(0432) 67-29-80
Вінницька область

Нормативно-правові акти та зразки заяв

Управління Держпраці у Вінницькій області

у співпраці з Центром адміністративних послуг «Прозорий офіс» Вінницької міської ради

надає адміністративні послуги з:

1. Видачі (переоформлення, анулювання) дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстрації декларації відповідності матеріально – технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

3. Відомчої реєстрація, перереєстрації, зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

4. Видачі свідоцтва на придбання або зберігання вибухових матеріалів промислового призначення.

З урахуванням впровадженого із 01.07.2021 проекту реєстрації декларації

відповідності матеріально - технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

через Портал електронних сервісів Міністерства економіки України.

 Реєстрація декларацій через Портал https://mv.gov.ua/info/service/bvservicescope-2/5085/details

 

До уваги роботодавців!

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про охорону праці» роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - дозвіл). Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, видає дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці. На застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки виробник або постачальник устаткування підвищеної небезпеки отримує дозвіл до прийняття зобов'язань на постачання.

Разом з тим, одержання дозволу не вимагається у разі експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, яке прийнято в експлуатацію з видачею відповідного сертифіката або щодо якого зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації, а також у разі реєстрації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

 

Про надання роз’яснення

Кабінетом Міністрів України 03.02.2021 прийнято постанову № 77 «Про затвердження переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – Постанова № 77).

Постановою № 77 затверджено Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та внесені зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України, зокрема до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (далі – Порядок № 1107), у тому числі, в частині виключення додатків 3, 6 та 7 до Порядку № 1107.

З метою одержання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, суб’єкти господарювання, у відповідності до вимог Порядку № 1107, подають до територіальних органів Держпраці через центри надання адміністративних послуг заяву та висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання.

Форми висновків експертиз стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, на підставі яких приймаються рішення щодо видачі дозволів, затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 07.11.2018 № 1654 «Про затвердження форм висновків експертиз стану охорони праці та безпеки промислового виробництва», зареєстрованим Міністерством юстиції України 05.12.2018 за №1384/32836 (далі – Наказ № 1654).

Затверджені форми висновків експертиз стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання передбачають, зокрема, внесення інформації щодо найменування заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки одночасно із зазначенням номеру пункту Переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що визначався Порядком № 1107 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 207).

Відповідно до частини четвертої статті 21 Закону України «Про охорону праці» (далі – Закон) переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, проведення або експлуатація (застосування) яких потребує отримання дозволу встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Також частиною дев’ятою статті 21 Закону встановлено, що переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, виконання або експлуатація (застосування) яких може здійснюватися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Крім цього пунктом 1 Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687, визначено, що дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які проводять огляд, випробування та/або експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.

Додатково повідомляємо, що відповідно до листа Міністерства юстиції України від 26.12.2008 № 758-0-2-08-19 щодо практики застосування норм права у випадку колізії, у разі існування неузгодженості між нормами, виданими одним  і тим самим нормотворчим органом,  застосовується акт, виданий пізніше, навіть якщо прийнятий раніше акт не втратив своєї чинності.

У разі існування суперечності між актами, прийнятими різними за місцем в ієрархічній структурі органами - вищестоящим та нижчестоящим, застосовується акт, прийнятий вищестоящим органом, як такий, що має більшу юридичну силу.

Отже, не може бути відмовлено у видачі дозволу на підставі висновку експертизи, складеного за затвердженою формою після набрання чинності Постанови № 77 та який містить посилання на пункти Переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого цією постановою.

Окремо наголошуємо, що з 10.03.2021 набрала чинності Постанова № 77, якою затверджено Перелік машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки та оновлено Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, визначений у Порядку № 1107.

Додатково інформуємо, що з метою актуалізації нормативно-правових актів, Держпраці надала до Мінекономіки пропозиції щодо внесення змін до деяких нормативно-правових актів, що регулюють зазначені питання, в тому числі і до Наказу № 1654.

Заступник Голови                                                                          Ігор ДЕГНЕРА

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.