(0432) 67-29-80
Вінницька область

Нормативно-правові акти

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/877-16

Кодекс законів про працю України

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08

Наказ Мінсоцполітики від 18.08.2017 №1338 «Про затвердження форм документів...» (із додатками).

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1500-17#n36

Закон України «Про зайнятість населення» №5067

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» №875

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/875-12

Закон України «Про відпустки» №504

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №1105

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1105-14

Постанова КМУ «Про обчислення середньої заробітної плати... для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням №1266

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1266-2001-%D0%BF

Постанова КМУ «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» №442

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/442-92-%D0%BF

Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері  промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми  Акта перевірки суб'єкта господарювання  (виробничого об'єкта)

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1531-11

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.