(0432) 67-29-80
Вінницька область

Умови надання публічної інформації

Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Ви маєте можливість зробити свій запит за допомогою форми звязку, яка знаходиться нижче.

Для оформлення інформаційного запиту ви також можете звернутися:

за телефоном (0432) 67-29-80;

по факсу (0432) 67-29-80;

по пошті або особисто за адресою 21050, м. Вінниця вул. Магістратська, 37

Для громадян, громадських організацій та юридичних осіб

усно: телефон (0432) 67-29-80

письмово:21050, м. Вінниця вул. Магістратська, 37, (на конверті вказувати Публічна інформація);

відповідальна особа – Недозимована О.А.

факс: (0432) 67-29-80

електронна адреса - nedozimovana@vndsp.gov.ua

Порядок складення та подання запитів на інформацію

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, обєднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

- прізвище, імя, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу звязку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто посадовій особі, яка відповідальна в управлінні  за забезпечення доступу до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює особисто посадовій особі, яка відповідальна в управлінні за забезпечення доступу до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

10. Інформація на запит надається безоплатно.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.