(0432) 67-29-80
Вінницька область

Контактна інформація

 

Управління Держпраці у Вінницкий області

21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. №37

Електронна пошта: vndsp@vn.ua

Телефони

(0432) 67-29-80 Начальник управління  Марунько В.В., е-mail: marynko@vndsp.gov.ua

(0432) 67-14-03 Перший заступник начальника управління  Боковець В.А., е-mail: bokovets@vndsp.gov.ua

(0432) 67-17-51 Заступник начальника управління  Ковальчук Ю.П., е-mail: kovalchyk@vndsp.gov.ua

(0432) 67-29-80 Телефон (факс) приймальня, зpавідувач сектору документального забезпечення та контролю - головний спеціаліст Козак І.В. е-mail:kozak@vndsp.gov.ua

Відповідальний за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції головний спеціаліст сектору звернення громадян та доступу до публічної інформації  Хмельовська О.А. е-mail:hmelevska@vndsp.gov.ua

 Куровський Андрій Валерійович Начальник відділу нагляду на виробництві і на обєктах підвищеної небезпеки е-mail: kyrovskiy@vndsp.gov.ua т. 0432 672980

 Юганова Наталя Миколаївна Начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів е-mail: uganova@vndsp.gov.ua т. 0432 672980

 Ткачук Анатолій Вікторович Начальник відділу нагляду в будівництві, котлонагляді на транспорті та звязку е-mail: tkachyk@vndsp.gov.ua т. 0432 672980

 Дехтярьов Андрій Юрійович Начальник відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг е-mail: dekhtyarov@vndsp.gov.ua т. 0432 672980

 Мазур Наталія Анатоліївна Начальник відділу нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері е-mail: mazyr@vndsp.gov.ua т. 0432 672980

 Ковель Олег Дмитрович Начальник відділу нагляду в машинобудуванні та єнергетиці е-mail: kovel@vndsp.gov.ua т. 0432 672980

 Волинець Олександр Іванович Начальник відділу розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму е-mail: volynets@vndsp.gov.ua т. 0432 672980

 Недозимована Альона Анатоліївна Завідувач сектору звернення громадян та доступу до публічної інформації е-mail: nedozimovana@vndsp.gov.ua т. 0432 672980

 Юревич Світлана Олександрівна Заступник начальника відділу з питань гігієни праці е-mail:yurevych@vndsp.gov.ua т. 0432 67-13-52

 Козак Ірина Володимирівна Завідувач сектору Документального забезпечення та контролю е-mail:kozak@vndsp.gov.ua т.0432 672980

 Прущак Олександр Вікторович Завідувач сектору гірничого нагляду — головний державний інспектор е-mail: prushchak@vndsp.gov.ua т.0432 672980

 Якубова Людмила Петрівна Головний бухгалтер — завідувач сектору е-mail:yakubova@vndsp.gov.ua т. 0432 672980

 Савелова Марина Миколаївна Завідувач сектору — юрисконсульт е-mail:savelova@vndsp.gov.ua т. 0432 672980

 Грищенко Ірина Володимирівна Завідувач сектору персоналу — головний спеціаліст е-mail: grishchenko@vndsp.gov.ua т. 0432 672980

 Ольшевський Леонід Костянтинович Завідувач сектору господарського та інформаційного забезпечення т. 0432 671352

 

     

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.