(0432) 67-29-80
Вінницька область

До відома

           Корупція (від латинської "соrruptio" — “зіпсуття”,“розбещення”) - протиправна діяльність, яка полягає у використанні службовими особами їхніх прав і посадових можливостей для особистого збагачення; підкупність і продажність громадських і політичних діячів.

           Найчастіше термін застосовується у відношенні до бюрократичного апарату і політичної еліти. Характерною ознакою корупції є конфлікт між діями посадової особи та інтересами її працедавця або конфлікт між діями виборної особи і інтересами суспільства.

           До корупції може бути схильна будь-яка людина, що володіє дискреційними повноваженнями — повноваженнями щодо розподілу будь-яких ресурсів, що їй не належать, на свій розсуд (чиновник, депутат, суддя, співробітник правоохоронних органів, адміністратор, екзаменатор, лікар тощо). Головним стимулом до корупції є можливість отримання економічного прибутку (ренти), зв'язаного з використанням владних повноважень, а головним стримуючим чинником — ризик викриття і неминучості покарання. На сьогоднішній день не відомі методи в педагогіці і менеджменті, які б гарантували, що людина буде ідеальним чиновником. Проте існує чимало країн з вельми низьким рівнем корупції. Більш того, відомі історичні приклади, коли дії, направлені на зниження корупції, привели до значних успіхів: Сінгапур, Гонконг, Португалія, Швеція. Це однозначно говорить на користь того, що методи боротьби з корупцією існують.

          На сьогоднішній день не відомі методи в педагогіці і менеджменті, які б гарантували, що людина буде ідеальним чиновником. Проте існує чимало країн з вельми низьким рівнем корупції. Більш того, відомі історичні приклади, коли дії, направлені на зниження корупції, привели до значних успіхів: Сінгапур, Гонконг, Португалія, Швеція. Це однозначно говорить на користь того, що методи боротьби з корупцією існують.

 

           Відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» декларації державних службовців Управління Держпраці у Вінницькій області оприлюднюються в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Національне агентство з питань запобігання корупції

Національне антикорупційне бюро України

Національна Поліція України

Генеральна прокуратура

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики

 Служба безпеки України

___________________________________

Трансперенсі Інтернешнл Україна

 GRECO

 

Методичні рекомендації для використання у роботі державних службовців та уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції

1

Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

 

Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затвердженні рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 6 червня 2017 року № 286.

3

Методичні рекомендації щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб), затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 13 липня 2017 року № 317.

4

Методичні рекомендації щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 22.09.2017 року № 734.

5

Методичні рекомендації для тренерів щодо проведення антикорупційних навчань, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 22.09.2017 року № 738.

6

Методичні рекомендації щодо передачі в управління підприємств та/або корпоративних прав з метою запобігання конфлікту інтересів. затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11 серпня 2016 року № 10.

7

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 14 липня 2016 року № 2.

 

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.