gov.ua
Державні сайти України

Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці

Державний нагляд

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" — http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/877-16

Кодекс законів про працю України — http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08

Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю Державною службою України з питань праці — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1280-20#Text

Закон України «Про зайнятість населення» №5067 — http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів» №875 — http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/875-12

Закон України «Про відпустки» №504 — http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №1105 — http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1105-14

Постанова КМУ «Про обчислення середньої заробітної плати... №1266 — http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1266-2001-%D0%BF

Постанова КМУ «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» №442 — http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/442-92-%D0%BF

Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері  промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми  Акта перевірки суб'єкта господарювання  (виробничого об'єкта) — http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1531-11

Уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю) — https://dsp.gov.ua/unifikovani-formy-aktiv-shcho-skladaiut/

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/383-2020-%D0%BF#Text

До уваги суб’єктів господарювання

З інформацією про результати проведених заходів нагляду (контролю) можно ознайомитись на веб-порталі ІАС ДНК за  посиланням: https://inspections.gov.ua/

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.